3 hodiny: Podrobnější prohlídka Pražského hradu (včetně zahrad a/nebo interiérů)

Pražský hrad je jeden z nejstarších dochovaných hradních komplexů v Evropě. Jeho plocha zaujímá 7,5 ha a je tak největším hradním areálem na světě: Proto je zapsán v Guinnesově knize rekordů. Hradní komplex je tvořen několika paláci, kostely, domy, nádvořími a zahradami, které byly postaveny v různých časových obdobích a stavebních stylech.

(vstupné: 450,- Kč / 300,- Kč)

nádvoří Pražského hradu - paláce - Katedrála svatého Víta, Vojtěcha a Václava - zahrady