3-4 hodiny - Prohlídka židovských památek mimo centrum

Tato procházka se zaměřuje na židovské památky a tedy i židovské osídlení mimo Josefov. Během prohlídky bude možné projít zajímavá místa spojená s Židy v Praze především v době 19. a 20. století. Co se stalo s přeživšími šoa? Jak se s nimi a jejich památkami zacházelo v době minulého režimu? Proč je možné nalézt 1500 českých Tór po celé světě? A jaký hollywoodský židovský film se v roce 1982 natáčel v Československu? Jakou má dnes pražská židovská komunita organizaci - kolik tu žije Židů, je možné získat židovské vzdělání, používat mikvi a koupit košer potraviny? Všechny tyto otázky a ještě mnohem více bude zodpovězeno v rámci jedinečné prohlídky, kterou nenabízí žádný jiný průvodce v Praze. Po této prohlídce dostane úsloví "povstat jako fénix z popela" úplně nový význam.

(Jubilejní synagoga: 150,- Kč, jízdenky MHD)

Jubilejní synagoga - Židovská škola - Kameny zmizelých - Starý židovský hřbitov na Žižkově - Nový židovský hřbitov