Nizozemština je západogermánský jazyk, kterým se v EU mluví v severní části Belgie (kde se označuje též jako Vlámština) a v Nizozemsku (kde se může nazývat Holandština), mimo Evropu pak v Karibské oblasti - především v Surinamu, na Arubě a Nizozemských Antilách. Blízkými jazyky jsou Afrikánština a Fríština.

V současné době se věnuji pouze soukromé výuce nizozemštiny v úrovních A1-C1. Učení cizího jazyku mě baví a naplňuje, svým kurzistům se snažím dávat to nejlepší. Aby je učení bavilo a zajímalo, používám k výuce nejen učebnice (Totaal, Vanzelfsprekend, Help...) ale i mnoho vlastních materiálů.

Výuka probíhá online přes Skype a nebo u klienta (doma, v zaměstnání či v kavárně).  

Cena za výuku 1-2 osoby: 500,- Kč za 60 minut / 700,- Kč za 90 minut

Cena za výuku 3-5 osob: 600,- Kč za 60 minut / 800,- Kč za 90 minut

Storno poplatky: zrušení / přesunutí lekce je nutné domluvit alespoň 24 hodin předem, jinak lekce bez náhrady propadá.

Já sama se nizozemštině věnuji od roku 2003. Tehdy jsem jí studovala v rámci pomaturitního studia na Katholieke Universiteit Brussel v Belgii, kde jsem získala mezinárodní certifikát Nederlands als vreemde taal - niveau 5 (Gevorderde kennis 2). Dále jsem získala vysokoškolské vzdělání na Katholieke Universiteit Leuven v Belgii, kde veškeré studium i psaní diplomových prací probíhala právě v Nizozemštině - toto studium ještě prohloubilo moje znalosti a zájem o tento jazyk. Pro zlepšení kvalifikace jsem si ještě v roce 2009 v Praze na SJŠ udělala Všeobecnou státnici v úrovni C1 a mezinárodní certifikát Nederlands als vreemde taal - Academische taalvaardigheid (C1).